A gorgeous natural color, certified organic grown cotton yarn.
Pakucho Organic Cotton Yarn
Vegan Yarn FIFO Pakucho Cotton